Vi arbetar med bakgrunds och säkerhetsskyddkontroller

Svensk Säkerhetsstandard hjälper myndigheter, kommuner och företag med att genomföra högkvalitativa bakgrundsgrundutredningar för anställnings- och säkerhetsskyddskontroller, där vi ger en oberoende analys av personalsäkerheten.


Enligt säkerhetsskyddslagen ska den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas. Exempel på verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen är:


  • Statlig och kommunal verksamhet
  • energiförsörjning
  • finansiella tjänster
  • handel och industri
  • information och kommunikation
  • livsmedel
  • transporter


Det som avgör om en verksamhet skall säkerhetsprövas är den säkerhetsanalys som verksamheten skall göra. Analysen skall omfatta system och information, fysisk säkerhet samt personalsäkerhet.

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.


Svensk säkerhetsstandard följer ett standardiserat arbetssätt som garanterar utredningar av hög kvalitet och som ger våra kunder ett beslutsunderlag som både är omfattande men också lättförståeligt.

Har du koll på 

Varför ni ska göra en säkerhetsprövning?

Det är säkerhetsskyddslagen 2018:585 som anger vad som skall säkerhetsprövas.


Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att:

utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras. 

Utredningen skall omfatta 3 områden, där Personalsäkerhet är den delen som omfattas av säkerhetsskyddskontroll:


Informationssäkerhet ska:


Förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och


förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet.


Fysisk säkerhet ska:


Förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

Personalsäkerhet ska:


Förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.

Svensk Säkerhetsstandard
"Säkra kontroller i en osäker värld" 

Oavsett om er verksamhet är direkt kopplad till kritisk infrastruktur som idag har efterlevnadskrav på säkerhetsskyddskontroller för många tjänster eller om er verksamhet arbetar med något helt annat så kan det kännas bra att veta att genomföra en bakgrundskontroll. 

Varför säkerhetsskyddsprövning?


Det är säkerhetsskyddslagen 2018:585 som anger vad som skall säkerhetsprövas. Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras.


Vad gör vi?


Svensk Säkerhetsstandard hjälper myndigheter, kommuner och företag med att genomföra högkvalitativa grundutredningar inför säkerhetsskyddskontroll, där vi ger en oberoende analys av personalsäkerheten.

Enligt säkerhetsskyddslagen ska den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas.

Varför välja oss?


Vi har: Kompetens och erfarenhet av kvalitativa grundutredningar inför säkerhetsskyddskontroller.

Vi är fristående: detta gör att vi endast bedömer det som är vårt uppdrag utan andra kopplingar eller beroenden till din verksamhet.

Transparens: Vi är öppna och transparenta i vår verksamhet, vilket ger våra kunder trygghet.

PRISPAKET
Jämför våra paket

Vår arbetsmetod är effektiviserad av digitala hjälpmedel för att vi ska kunna ge er en tjänst med bra kvalitet till rimligt pris. 


Kontakta oss för offert


Grundanalys


Grundläggande bakgrundskontroller för dig som vill genomföra säkerhetssamtalet internt eller bara ha underlaget, inför tex en anställningsintervju eller internbefodran.

Kontakta oss för offert 


Grundanalys Inkl säkerhetsskyddssamtal

Grundanalys inför säkerhetskontroll enligt lagstadgade krav följt av säkerhetsskyddssamtal som sammanställs i en rekommendation.Kontakta oss för offert
Grundanalys Inkl säkerhetsskyddssamtal
med uppföljning enl avtal. 


Löpande uppföljning där vi ansvarar för att boka in uppföljningssamtal och följa upp förändringar som kan påverka säkerheten.


Registerkontroller:
Folkbokföringsuppgifter medborgarskap

Kreditupplysning
Kontroll - domar/Brottsregister

Bakgrundskontroller:
CV-kontroll
Sociala medier och onlineakriviteter

Säker överföring av dokument
Säkerhetsskyddssamtal (min 90 minuter).
Skriftlig bedömning 
Lagring i Sverige i skyddad servermiljö av information. 
Påminnelse och boknig av uppföljning.

Uppföljande grundanalys

Uppföljande säkerhetsskyddsamtal enligt avtalat intervall. 
Kontakta oss 

Skicka ett mail eller använd vårt formulär

Kontakta oss

Telefon: 08-400 215 70

Öppettider

Monday - Friday
09:00 - 17:00
Saturday - Sunday
Closed
 
 
 
 

Har du några frågor?

Vanliga frågor

Här kommer några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

Era tjänster är billigate än många andra på marknaden, är ni lika bra?


Vi arbetar efter en modell som innebär att arbetsprocessen blir effektiv och nogrann. Vi har också tydliga avgränsingar för vad våra kontrollanter ska se över för information och hur olika uppgifter bör bedömas och avvägas. 

Vad handlar säkerhetssamtalet om?


Säkerhetssamtalet tar upp om flera olika vardagliga och relationsfrågor. Kontrollanten kommer berätta om vad man ska vara uppmärksam på och vilka skydligheter du kommer att behövaleva upp till i en tjänst som kräver en säkerhetsskyddskontroll.

Ska jag säkerhetsprövas?


Säkerhetsprövning går du igenom som sökt en tjänst eller uppdrag där din roll omfattas av säkerhetsskyddslagen 2018:585 . Vad är de vanligaste sårbarheterna ni ser vid en prövning? 


De flesta klarar en säkerhetsprövning utan anmärkning men vi brukar prata om informationssäkerhet, påverkan ifrån bekanta och i den närmsta kretsen samt hur du kan agera för att bidra till att stärka Sveriges informationssäkerhet. 

Vad är ett säkerhetsskyddssamtal?


När vår säkerhetskonsult genomfört den lagstadgade bakgrundskontrollen träffas den som säkerhetsprövas och säkerhetskonsulten för ett samtal.
Samtalet tar minst 90 minuter. 

Hur öppet kan jag tala med kontrollanten uner samtalet?


Den som genomför säkerhetsskyddssamtalet är medveten om att arbetet kräver hög integritet. Det är ofta ett ganska personligt samtal och det stannar mellan den prövande och den som prövas. Samtalet dokumenteras och den prövande skriver ett omdömme efteråt. Samtalsdokumetnationen lagras på en skyddad datalagring i Sverige.

unsplash