Personuppgiftspolicy

Publicerad 17 september 2023

Säkerhetsstandard AB värnar om din personliga integritet. Denna informationstext riktar sig till dig som besöker vår webbplats, är registrerad som kontaktperson hos oss eller har kommit i kontakt med någon av våra konsulter. Personuppgiftspolicyn förklarar hur Svensk Säkerhetsstandard samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss  på kontakt@sakerhetsstandard.se


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person, med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som exempelvis e-postadress eller telefonnummer, adress,, lokaliseringsuppgifter och IP-adress. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.


Hur samlar vi in personuppgifter om dig?

Hos Svensk Säkerhetsstandard kan dina personuppgifter registreras till exempel när du ringer till oss, skickar e-post eller fyller i kontaktformulär. Det omfattar också när vi hanterar information om era medarbetare vid beställningsuppdrag eller när ditt företag är kund hos oss och våra företag utbyter kontaktinformation. Om du kontaktar oss via kontaktformulär eller e-post kan vi ibland komma att skicka relevant marknadsföringsinformation till dig. Vi ber dig att inte skicka integritetskänslig information till oss, särskilt inte via e-post och sociala medier, eftersom detta inte är ett säkert sätt att överföra information på. Integritetskänsliga personuppgifter är exempelvis  information om etniskt ursprung, religiösa och politiska åsikter, hälsotillstånd, personnummer eller medlemskap i fackförening.


Behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt som vi på Svensk Säkerhetsstandard gör med dina personuppgifter till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar personuppgifter.


Hur skyddar vi dina personliga uppgifter?

Säkerhetsnivån omfattar krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett tekniskt skydd för hantering av information enligt den definierade säkerhetsnivån. Andra skyddsåtgärder är att endast behörig personal i det specifika ärendet har tillgång till uppgifterna.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Svensk säkerhetsstandard ska kunna erbjuda sina tjänster och fullgöra sina åtaganden mot våra kunder behöver vi hantera uppgifter om personer. I hela hanteringen av personuppgifter värnar vi om din personliga integritet.


Hur länge lagras dina personliga uppgifter?

När du tecknar ett avtal med oss, lämnar samtycke eller vid intresseavvägning så behandlar Svensk säkerhetsstandard

alltid dina personuppgifter under en bestämd tid.


Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter och Svensk säkerhetsstandard är mån om att ge dig möjligheten att utöva dina rättigheter.

Du har som registrerad rätt att:

  • Begära information om personuppgiftbehandlingen
  • Begära ett registerutdrag
  • Begära rättelse eller komplettering av personuppgifter
  • Begära radering av personuppgifter
  • Begära begränsning av behandling
  • Invända mot personuppgiftsbehandling